Review: e-cursus blijvend zelfvertrouwen - eerlijke recensie (2023)


Wil jij een blijvend zelfvertrouwen?
Merk jij dat je weinig of geen vertrouwen meer in jezelf hebt?
Weet jij niet hoe je je zelfvertrouwen opnieuw kunt opbouwen?

Wil jij een blijvend gevoel van zekerheid, meer respect voor jezelf, blijvend zelf-vertrouwen en geloof in je eigen kunnen?


Lees rustig verder over onze review van de e-cursus “blijvend zelfvertrouwen” van Frank de Moei.

Koop Nu De E-cursus Blijvend Zelfvertrouwen

Inhoudsopgave

Waarom is zelfvertrouwen belangrijk?

Zelfvertrouwen zit overal in. Denk bijvoorbeeld aan relaties, je werk, je doelen.
Zelfvertrouwen is een van de meest belangrijkste eigenschappen die jij zelf kunt creëren.
Het geloof in jezelf is onmisbaar in elk deel van je eigen leven.

Zelfvertrouwen in relaties

Door zelfvertrouwen te hebben zorg je ervoor dat je jezelf accepteert wie jij bent. Mogelijk zul jij je hierdoor beter voelen om met andere om te gaan. Je laat je niet snel leiden door anderen. Op deze manier accepteren andere mensen jou sneller. Want als jij jezelf niet accepteert, hoe kunnen andere mensen jou dan accepteren?

Blijvend zelfvertrouwen geeft jou de dapperheid om te bepalen met wie jij wilt omgaan.
Helaas wordt er regelmatig misbruik gemaakt van de goedheid van de mens binnen relaties, waarbij deze mensen weinig zelfvertrouwen hebben.

Zelfvertrouwen in werk

Door genoeg zelfvertrouwen te hebben, zul je ervaren dat je het werk zoekt wat het beste bij je past. Als je te weinig zelfvertrouwen hebt, zul je merken dat je sneller het werk gaat doen, wat je misschien al jaren hebt gedaan.

Of je dit nu leuk vindt of niet, het voelt veiliger om stil te blijven staan en je niet verder te gaan ontwikkelen.
Zorg dat je van je eigen kracht uitgaat en de waarde hecht aan het vinden van de baan die echt bij jou past.

(Video) De waarheid over de E-cursus Blijvend Zelfvertrouwen (Review!)

Zelfvertrouwen in je doelen

Doelen uitzoeken die bij jouw persoonlijkheid passen, kun je alleen als je een sterk en blijvend zelfvertrouwen uitstraalt. Je leert je eigen koers te varen en zorgt ervoor dat je een enorme doorzettingsvermogen ontwikkeld. Op deze manier kun je ook beter omgaan met teleurstellingen en dus makkelijker je doelen bereiken.

Zelfvertrouwen geeft geluk

Zelfvertrouwen komt vanuit jezelf en je eigen gevoel. Als jij meer waarde hecht aan wat jij echt belangrijk vindt, zul je merken dat je steeds meer zelfvertrouwen krijgt en hierdoor leer je beter te vertrouwen op je eigen gevoel.

Je bent gelukkig met de keuzes die jijzelf maakt. Je voelt je lekkerder in je vel zitten en bent minder besluiteloos. Dat ene stemmetje in je hoofd, kan je beter loslaten, zodat je veel spontaner en zelfverzekerder gaat worden.

Door te werken aan een blijvend zelfvertrouwen door middel van de e-cursus, zul je merken dat je op al deze punten een beter gevoel en resultaat zult bereiken.

Wie is Frank de Moei

Review: e-cursus blijvend zelfvertrouwen - eerlijke recensie (1)

In onze eerdere reviews van Frank de Moei hebben wij beschreven dat Frank een professionele life-coach is die gespecialiseerd is in persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wij zijn van mening dat Frank een zeer betrouwbaar persoon is met veel kennis en ervaring.

Frank heeft al verschillende e-books geschreven.
Wil jij een van onze eerdere reviews van Frank de Moei lezen? Hieronder een overzicht.

 • Nooit meer Zorgen of Stress
 • Vind de ideale baan
 • De sleutels van geluk en succes
 • Betere relaties met iedereen
 • Geluk – Genieten van het leven

Voor wie is een cursus zelfvertrouwen geschikt?

Er zijn een aantal punten waaraan je kunt denken of een cursus over zelfvertrouwen geschikt is voor jou.

(Video) Reality Transurfing Step One (Narration with Sound Effects) Apples Falling into Sky -Vadim Zealand

 • Heb jij het gevoel dat je niet helemaal jezelf kunt zijn in je werk of in je privé leven?
 • Denk jij dat je het gevoel hebt dat je nog niet de persoon bent die je graag zou willen zijn?
 • Wil jij graag minder twijfelen aan jezelf en je zekerder voelen?

Ben jij helemaal tevreden over jezelf en wie je bent. Zie jij niet in om dit te veranderen?
Dan heb je waarschijnlijk deze cursus niet nodig.

Denk er wel aan dat je niet altijd maar kan doen alsof. Zelfvertrouwen komt van binnenuit.
Je moet er dus zelf aan werken. Dit lukt alleen als je ontspannen bent en er 100% voor gaat.

Vraag jezelf eens af hoe je zelfvertrouwen eruit ziet. Wanneer heb je minder zelfvertrouwen of juist heel veel en waarom is dat? Kan je er misschien ook op een andere manier naar kijken?

Inhoud van de e-cursus blijvend zelfvertrouwen

Bij de cursus blijvend zelfvertrouwen zul je merken dat je stap voor stap wordt mee genomen in je eigen proces. Zonder ergens over te moeten oordelen of zonder iets te moeten.

De e-cursus geeft je duidelijke informatie en helpt jou om naar je eigen antwoorden op zoek te gaan.
Deze antwoorden komen vanuit jezelf.

Het is heel belangrijk door op zoek te gaan naar jouw antwoorden, dat je de juiste vragen stelt, want die kunnen jou weer verder helpen. In de e-cursus blijvend zelfvertrouwen komt dit regelmatig aan bod.

Je zult verschillende situaties uit je eigen leven herkennen en weten waar het allemaal vandaan komt.
Hierna leer je om andere keuzes te maken, zodat je je zelfvertrouwen kunt vergroten.

In 12 weken tijd krijg je elke week een e-mail van Frank de Moei met verschillende artikelen, ebooks, informatie en opdrachten om de theorie van een blijvend zelfvertrouwen toe te passen en inzichtelijk te maken.

(Video) Webinar Intuïtief Eten en Transformatie Cursus | Lazyfitgirl Methode

De cursus kun je splitsen in 3 delen:

Deel 1: de analyse van je zelfvertrouwen. Waar komt die onzekerheid vandaan? Wat is oorzaak van jouw zelfvertrouwen en het gevolg hiervan?

Deel 2: vervolg van de gevolgen. Waar heeft het allemaal invloed op? Je leert over je sterke punten na te denken.

Deel 3: finale. Je leer hoe je kunt veranderen naar zekerheid in je leven.
Je gaat dit daadwerkelijk toepassen, waardoor je zult merken dat je gelukkiger wordt.

Frank de Moei belooft dat je verschillende aspecten met de e-cursus blijvend zelfvertrouwen kunt bereiken.

 • Blijvend gevoel van zekerheid
 • Geloof in je eigen kunnen
 • Stoppen met zelfkritiek
 • Meer respect voor jezelf
 • Tevreden zijn met wie je bent
 • Uitgaan van je eigen kracht
 • Meer zelfvertrouwen
 • Stap voor stap begeleiding
 • Gegarandeerd resultaat

7 tips voor een blijvend zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen kun je zelf leren, net als dat je een nieuwe taal leert. Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden en zult op die manier je zelfvertrouwen steeds meer vergroten. Deze 7 tips kunnen jou alvast helpen.

Tip 1: Geef jezelf complimenten.

Als je jezelf alleen maar afkraakt, is het onmogelijk om je goed te voelen. Kun je jezelf respecteren, waarderen en vertrouwen als je jezelf niet lief vindt? Let op je zelfkritiek. Geef jezelf regelmatig een compliment.
Dit zorgt ervoor dat je meer zelfvertrouwen gaat krijgen.

Tip 2: Herinner je zelfvertrouwen.

Iedereen heeft wel eens een moment in zijn leven meegemaakt waarbij hij of zij zelfvertrouwen in hebt. Wat voelt voor jou fijner, het samen zijn in grote groepen of juist in kleine groepen? Hoe denk jij hierbij en wat doe je anders? Zoals Frank zegt: “Ik voelde me onzeker toen ik voor het eerst moest coachen, maar ik voelde me zeker als trainer”. Dit heeft allemaal met ervaring te maken en dat kun je leren. Oefen met je ervaringen zodat je je zelfvertrouwen vergroot.

Tip 3: Wees je bewust van je sterke kanten.

Door te doen waar je goed in bent, zul je merken dat je sneller groeit in je ontwikkelingen. Je sterke kanten helpen jou enorm bij een goed zelfvertrouwen. Vergeet even je minder goede kanten.
Dit geeft veel energie, een goed gevoel en zeker veel resultaat. Je zelfvertrouwen zal vergroten.

Tip 4: Vier je successen.

Vergeet niet om je successen te vieren. Je hebt er tenslotte ontzettend hard voor gewerkt om iets te bereiken. Koop een fles champagne, ga lekker uit eten, geef een feestje, vier je leven!

Tip 5: Oordeel minder.

Als je minder over jezelf of over andere oordeelt, zul je merken dat je gelukkiger wordt. Je zult ervaren dat je meer zelfvertrouwen creëert en betere relaties met jezelf en anderen krijgt.
Het helpt niet om de focus te leggen op wat er allemaal fout gaat. Denk aan de goede dingen.

(Video) Reality Transurfing ® Step Two PART 2 (A Rustle of the Morning Stars) Audiobook by Vadim Zealand

Tip 6: Stel de toekomst uit.

Piekeren over de toekomst kan je onzekerder maken in het leven. Je hebt geen controle over deze onzekerheid. Richt je op vandaag en kijkt wat je allemaal kunt ondernemen, doen en kiezen.

Tip 7: Accepteer jezelf – stap voor stap.

De sleutel naar zelfvertrouwen is acceptatie. Het belangrijkste is dat je jezelf accepteert. Je moet vertrouwen hebben in je zelf. Wees trots op jezelf. Begin bij de sterke punten en accepteer ook de zwakke punten.
Elke dag accepteer je een beetje meer van jezelf, net zolang je weer terug bent bij je ware ik.
Accepteer, accepteer, accepteer!

Kosten van de e-cursus blijvend zelfvertrouwen

Normaal gesproken betaal je al snel €95,- per coachingssessie.
In plaats hiervan is de online cursus blijvend zelfvertrouwen ontwikkeld voor een relatief lage prijs.

De waarde van het pakket is normaal €189,-, maar als je nu besteld ontvang je tijdelijk het gehele pakket voor slechts €49,-.

Als je de e-cursus aanschaft krijg je ook nog eens toegang tot extra bonussen. Zo ontvang je het e-boek: “Inzicht in je eigen kracht”, het e-boek “je bent prima zoals je bent!” en het e-boek “Volg je eigen weg”.

Review: e-cursus blijvend zelfvertrouwen - eerlijke recensie (2)
Review: e-cursus blijvend zelfvertrouwen - eerlijke recensie (3)
Review: e-cursus blijvend zelfvertrouwen - eerlijke recensie (4)

Ben je niet tevreden met de cursus? Dan hanteert Frank een 30-dagen-niet-goed-geld-terug garantie.
Op deze manier loop je geen enkel risico. Wij raden dan ook zeker deze cursus aan.

Er zijn al heel veel cursisten die deze e-cursus hebben aangeschaft. Dit betekent, zoals we al eerder hebben vermeld, dat Frank de Moei een betrouwbaar persoon is. Wil jij een boost geven aan je zelfvertrouwen?

Koop Nu De E-cursus Blijvend Zelfvertrouwen

(Video) Phd Defence of Erik R. de Loos

Videos

1. ZGTTV Obesitas
(ZGT)
2. Rapport sur l'Abstention électorale - Verslag over electoraal absenteïsme
(itsme®)
3. 3000+ Common English Words with Pronunciation
(feqwix)
4. 3000+ Common English Words with British Pronunciation
(feqwix)
5. Seminar Veerkracht in de crisis, Impact van COVID-19 op de goededoelensector
(CBF, Toezicht op goeddoen)
6. Webinar: Het strategisch belang van gender mix in finance
(Belgian Financial Forum)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 07/08/2023

Views: 6060

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.